Ζακλιν Ντε Ρομιγί «Αν η Ελλάδα μάς ζητούσε πίσω όλες τις λέξεις της που έχουμε δανειστεί, ο Δυτικός πολιτισμός θα κατέρρεε»

Το πρώτο θαύμα είναι να βλέπουμε το φως, έτσι όριζαν οι Έλληνες τη ζωή.

Open