Υπάρχουν Και Οι Στιγμές Που Εσύ Θυσιάζεις Τα Πάντα Για Κάποιους…

Υπάρχουν και οι στιγμές που εσύ θυσιάζεις τα πάντα για κάποιους…και εκείνοι θυσιάζουν εσένα για το Τίποτα!

Πηγή: olagiatingunaika.gr