Βάσιας Αλεξανδράκης: Ο γιος του Αλέκου Αλεξανδράκη, πήρε τα μάτια και το στυλ του πατέρα του