????

Ο κουμπαράς της ζωής μας είναι γεμάτος αναμνήσεις