Το γιατρικό για τα πάντα, λέγεται θάλασσα

Γαληνεύει η ψυχή σου