Προεδρικό: Λάμψη στο επίσημο δείπνο για τον Πρόεδρο της Κίνας.