Όταν κάποιος σου φερθεί σκάρτα, τον ξεγράφεις από την ζωή σου. Τόσο απλά.