«Οι γονείς μου είναι κωφοί, αλλά με άκουγαν πάντα με την καρδιά τους»