Μωρό ξύπνησε απ’ το κώμα και χαμογέλασε πλατιά στον μπαμπά του