Μητέρα σημαίνει αγάπη: Δεν προδίδει, δεν εγκαταλείπει, αγαπάει μόνο