Μην σας παραπλανά το χαμόγελό μας, είμαστε όλες νεκρές