Μην σας παραπλανά το χαμόγελό μας, είμαστε όλες νεκρές

«Κούρδοι μαχητές του θανάτου στο Αφρίν», Μάρτιος 2018