Μαζί στη ζωή μαζί και στο θάνατο: Πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών

Αγάπη ..