Η υιοθεσία ενός παιδιού δείχνει μεγαλείο ψυχής.

Οι γονείς είναι το βασικό θεμέλιο για τη δημιουργία μιας οικογένειας.