Η πυροστιά της γιαγιάς, εικόνα που μας συνδέει με αναμνήσεις μιας άλλης εποχής !!!