Η πρώτη παραλία στην Κρήτη στην οποία θα έχουν πρόσβαση άτομα με αναπηρία.

Η πρώτη παραλία στην Κρήτη στην οποία θα έχουν πρόσβαση άτομα με αναπηρία.