Η λύπη κοιτάζει πίσω. Ο φόβος κοιτάζει τριγύρω. Η πίστη κοιτάζει ψηλά.

Η λύπη κοιτάζει πίσω.

Ο φόβος κοιτάζει τριγύρω.

Η πίστη κοιτάζει ψηλά.

Ralph Waldo Emerson, 1803-1884, Αμερικανός φιλόσοφος