Για να είμαι έτοιμος γιατί ποτέ δεν ξέρεις

Πραγματικά με αυτά

που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό όλα να τα περιμένουμε

[asd]