Ρε παιδιά χαλαρώστε

λίγο τι του κάνατε του ανθρώπου στο μαγαζί του ήθελε να μπει

[tsekouratoi]