Καλά αν είναι τέτοιες

οι τιμές φέτος το καλοκαίρι τους βλέπω να κάθονται μόνοι τους

[tsekouratoi]