Είναι Ένας Αγγλος, Ένα Γάλλος Και Ένας Έλληνας Στο Μουσείο Και Κοιτάζουν Ένα Πίνακα