Αυτό το κορμί φτιάχτηκε

Έτσι είναι όχι για πολύ

κόσμο για πολύ λίγο κόσμο τι να κάνουμε έτσι είναι μια χαρά είναι

[tsekouratoi]