Αργύρης Κουμτζής: Πτυχίο με άριστα πήρε ο τυφλός φοιτητής του ΑΠΘ και συγκίνησε στην ορκωμοσία