Αρχάγγελοι Μιχαήλ-Γαβριήλ: Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι – 8 Νοεμβρίου