20 από όλα αυτά που τρώγαμε με μανία όταν ήμασταν μικροί και δεν υπάρχουν πια…